dimecres, 9 d’abril del 2008

POU DEL SURDO


Aquest pou de neu es troba en perfecte estat de conservació, puix quan va deixar d´utilitzar-se com a tal, es va reformar per a fer d´aljub. A la vora hi ha un mas restaurat, que ara és un hotel rural.